skip to Main Content

hilarion‘Grigori Valeriëvitsj Alfeyev is de burgerlijke naam van Hilarion, Metropoliet van de Russisch Orthodoxe Kerk. Naast drager van dit zeer hoge ambt is Hilarion tevens componist van vele religieuze muziekwerken. Zijn versie van de Mattheus Passion is er daar één van.
Een schets van onderstaande levensverhaal is gebaseerd op zijn eigen website Hilarion (Grigori Valerijevitsj Alfeyev) is na enkele jaren studie compositie, samenvallend met zijn dienstijd, als twintigjarige toegetreden tot de orthodoxe kerk. Hij begon als diaken en priester in Litouwen. Hij combineerde zijn kerkelijke werk met een studie theologie en vervolgens een postdoctorale studie, die uitmondde in een wetenschappelijke promotie in 1995 aan de Universiteit van Oxford en een tweede in 1999 in Parijs. Na een aantal jaren als vertegenwoordiger van de Russisch Orthodoxe kerk in Brussel en als publicist van theologische werken, werd hij in 2002 tot bisschop gewijd. Hij diende als (hulp)bisschop in regio’s Engeland, Oostenrijk en Rusland, werd in 2009 verheven tot aartsbisschop en in 2010 benoemd tot metropoliet van de Moskouse voorstad Volokolamsk. Tegenwoordig is hij naast metropoliet ook vicaris van het bisdom Moskou en president van het departement voor externe kerkrelaties van de Russisch-orthodoxe kerk. Zijn werkzaamheden als theologisch wetenschapper, docent, auteur en adviseur brachten hem op veel plekken in Rusland en Europa, maar ook in VS en Canada. In 2006 componeerde bisschop Hilarion de ‘St. Matthew Passion’ voor solisten, koor en strijkorkest. De première in de Grote Zaal van het Conservatorium van Moskou op 27 maart 2007 werd bijgewoond door Patriarch Alexy II van Moskou en heel Rusland en diens latere opvolger Kirill. In de afgelopen jaren is het oratorium meer dan 100 keer uitgevoerd in veel steden in Rusland en over de hele wereld. Daarnaast schreef hij nog vele andere werken zoals een Kerstoratorium, de symfonie ‘Song of the Ascent’ die is geschreven in psalmverzen, een Stabat Mater.Ook schreef hij een aantal arrangementen voor de muziek van Johann Sebastian Bach voor koor, kamer- en symfonieorkest. Uit een zeldzaam interview weten we dat Hilarion een groot bewonderaar is van Bach en van zijn Mattheus Passion. Hilarion heeft dan ook geen ‘concurrerende’ versie willen maken, maar heeft vooral het format van Bach aan willen vullen met elementen uit de Orthodoxe diensten in de Heilige week. De intentie van Hilarion was dat de eenvoudige en logische lijnen in de muziek de kerkgangers niet zouden afleiden van de inhoud van het gebed. Inspiratie daarvoor vond hij o.a. bij de Vespers van Rachmaninov.

Back To Top