skip to Main Content

Deelnemen aan Soglasije

Zingen in Soglasije is meer dan zingen op de maandagavond, op de repetities en in concerten. Zangers bereiden zich voor op de te bestuderen liederen om  zowel de eigen partij als tekst en betekenis zich eigen te maken.  Samen willen we er ook in de repetities al muziek van maken.

De zangers die wij zoeken hebben koorervaring, een goede stem en zangtechniek. We vragen het vermogen met thuisstudie (partituur, mp3-bestanden, finale notepad-musbestanden) een lied in te studeren en aanwezigheid bij de koorrepetities. Een stemtest behoort bij de selectieprocedure.
Wij repeteren elke maandag van 19.15 tot 22.15 uur in Zaandam.
Eind maart/begin april 2018 zijn we ongeveer één week in Moskou. We voeren éénmalig de Mattheus Passion uit in de Christus Verlosserkathedraal in Moskou.
Daarnaast geven we in en rond Moskou een aantal concerten met ons reguliere koorrepertoire.
Rond Pasen 2019 brengen we de Mattheus Passion een aantal malen op grotere concertpodia in Nederland.
Meedoen met de Mattheus Passion betekent een verbinding aan Kamerkoor Soglasije van tenminste september 2017 tot en met april 2019.
Meedoen met de Mattheus Passion betekent in principe ook instuderen en meezingen met repetities en concerten van het reguliere koorrepertoire tot april 2019. Afhankelijk van de koorbezetting kan in een enkel geval van deze voorwaarde worden afgeweken. Dit zal van situatie tot situatie worden overwogen.
De contributie bedraagt € 25 euro per maand. Reis- en verblijfkosten voor Rusland zijn voor eigen rekening (richtbedrag € 800 – € 1000, mogelijk minder door fondsen en subsidie).

contact

Als u zich wilt aanmelden bij Soglasije of u wilt meer weten over concertmogelijkheden van het koor kunt u via de knop contact hiernaast op de contactpagina komen.

Back To Top