skip to Main Content

Deelnemen aan Soglasije

Zingen in Soglasije is meer dan zingen op de maandagavond, op de repetities en in concerten. Zangers bereiden zich voor op de te bestuderen liederen om  zowel de eigen partij als tekst en betekenis zich eigen te maken.  Samen willen we er ook in de repetities al muziek van maken.

De zangers die wij zoeken hebben koorervaring, een goede stem en zangtechniek. We verwachten het vermogen met thuisstudie (partituur, mp3-bestanden, Finale NotePad-musbestanden) een lied in te studeren en aanwezigheid bij de koorrepetities. Een stemtest behoort bij de selectieprocedure.

Wij repeteren elke maandag van 19.15 tot 22.15 uur in Zaandam.

Meedoen betekent een verbinding aan Kamerkoor Soglasije van tenminste een seizoen (jaar).

Meedoen betekent in principe het instuderen en meezingen met repetities en concerten van het reguliere koorrepertoire van dat seizoen. In een enkel geval kan van deze voorwaarde worden afgeweken. Dit zal van situatie tot situatie worden overwogen.

De contributie bedraagt € 30 euro per maand. Reis- en verblijfkosten voor Rusland zijn voor eigen rekening.

contact

Als u zich wilt aanmelden bij Soglasije of u wilt meer weten over concertmogelijkheden van het koor kunt u via deze link op de contactpagina komen.

Back To Top