skip to Main Content

Deelnemen aan Soglasije

Zingen bij Russisch koor Soglasije is meer dan zingen op de maandagavond, op de repetities en in concerten. Zangers bereiden zich voor op de te bestuderen liederen om  zowel de eigen partij als tekst en betekenis zich eigen te maken.  Samen willen we er ook in de repetities al muziek van maken.

De zangers die wij zoeken hebben koorervaring, een goede stem en zangtechniek. We verwachten het vermogen met thuisstudie (partituur, mp3-bestanden, Finale NotePad-musbestanden) een lied in te studeren en aanwezigheid bij de koorrepetities. Een stemtest behoort bij de selectieprocedure.

Wij repeteren elke maandag van 19.15 tot 22.15 uur in Zaandam.

Meedoen betekent een verbinding aan Russisch koor Soglasije van tenminste een seizoen (jaar).

Meedoen betekent in principe het instuderen en meezingen met repetities en concerten van het reguliere koorrepertoire van dat seizoen. In een enkel geval kan van deze voorwaarde worden afgeweken. Dit zal van situatie tot situatie worden overwogen.

De contributie bedraagt € 30 euro per maand.

Repetitielocatie

We zijn gelukkig  met onze sfeervolle repetitie locatie in Zaandam, Papenpad 13, waar we op maandagavond repeteren van 19.15 uur tot 22.15.

Let op! Parkeren aan de andere kant van de Papenpadsloot:  Laanplein, Wagenschotpad of Bouwmanspad en via het bruggetje naar het Papenpad lopen.

 

De kerk is in 1695 gebouwd als schuilkerk voor de Oudkatholieke Kerk, toen katholieke kerken nog niet als kerk herkenbaar mochten zijn. Van buiten lijkt het dan ook op een schuur. Door de bouw van deze kerk destijds werd het Jacob Dirkxpad in de volksmond omgedoopt tot Papenpad. Later werd dit officieel ook zo genoemd. Tegenwoordig wordt het gebouw beheerd door de Stichting MuziekHaven Zaandam

contact

Als u zich wilt aanmelden bij Soglasije of u wilt meer weten over concertmogelijkheden van het koor kunt u via deze link op de contactpagina komen.

Back To Top