Ga naar hoofdinhoud

Interview met Serge Latychev

Kamerkoor Soglasije, een nieuw ‘Russisch’ koor in Nederland?

‘Het koor is opgericht in het voorjaar van 2016. Het repertoire is klassiek, liturgisch en traditioneel van meer en minder bekende Russische componisten. Een derde van de zangers en zangeressen komt uit Rusland en omliggende landen. Ik zelf ben geboren in Rusland, heb daar mijn muzikale opleiding genoten en jaren als dirigent en muziekdocent gewerkt. Dus ja, een nieuw ‘Russisch’ koor. De zangers komen uit de hele randstad en een stukje daarbuiten. Ook de uit Nederland afkomstige zangers zingen al jaren Russisch repertoire en hebben veel ervaring.’

In zijn korte bestaan heeft het koor al een concertreis naar Rusland gemaakt. Hoe werd daar in Rusland op gereageerd? Ik vergelijk dat toch even met een Russisch koor dat in Nederland Nederlandse liedjes komt zingen.

Nee, dat is geen goede vergelijking. Het repertoire dat we zingen is van hoog muzikaal gehalte en wij proberen een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. De koorklanken, de harmonie en de expressie passen in de Russische mystiek, maar ook de emotie en de weemoed die weerklinkt, is onmiskenbaar Russisch. Yuri Razgoelnov, directeur van het internationaal bekende Orenburgs Kamerkoor in de Oeral zegt daarover: “Russisch-orthodoxe kerkelijke muziek is zeer complex. Het is voor mij een groot mysterie hoe het Nederlandse Kamerkoor Soglasije dit zo succesvol weet te vertolken. Het lijkt erop dat nadat eerst Peter de Grote veel uit Nederland naar ons land heeft gebracht, dit koor nu weer gaat zorgen voor een overdracht van cultuurgoed.” Ook anderen merkten onze aanwezigheid in Rusland op. Het Russische journaal bracht op Russia 1 een item over het koor. Georgi Smirnov – dirigent en muzikaal leider van het beroemde Orthodox Singers Choir, gaf het koor een masterclass en roemt het koor. Ook Yevgeni Bobrov, hoogleraar en dirigent van het Sheremetev kamerkoor en Mirza Askerov, dirigent van het Academisch koor en orkest van de Staatsuniversiteit in Moskou, zijn lovend.’

Indrukwekkend. En dan nu de Mattheus Passion van Hilarion. Daar moet ik dan geloof ik Alfeyev tussen haakjes achter zetten?

‘Grigori Valeriëvitsj Alfeyev is de burgerlijke naam van Hilarion, Metropoliet van de Russisch Orthodoxe Kerk. Naast drager van dit zeer hoge ambt is Hilarion ook tevens componist van vele religieus muzikale werken. Zijn versie van de Mattheus Passion is er daar één van. Hilarion is een groot bewonderaar van Bach en van zijn Mattheus Passion. Hilarion heeft dan ook geen ‘concurrerende’ versie willen maken, maar heeft vooral het format van Bach aan willen vullen met elementen uit de Orthodoxe diensten in de Heilige week. Naar mijn mening heeft dat geresulteerd in een prachtig oratorium dat Kamerkoor Soglasije in 2018 in Moskou en in 2019 op Nederlandse concertpodia wil brengen. Een oratorium dat is geschreven voor een groot koor, solisten en een orkest.’

Maar een kamerkoor van 30 zangers is toch geen groot koor? Hoe ziet u de uitvoering voor u?

‘De plannen voor de uitvoering van deze Mattheus Passion zijn ontstaan tijdens onze concertreis naar Rusland in november 2016. Daar al hebben we overleg gevoerd dat heeft geleid tot een nauwe samenwerking met het Synodaal koor Moskou o.l.v. A. Poezakov en het koor en orkest van de Staatsuniversiteit van Moskou o.l.v. Mirza Askerov; orkest en koren van naam in Rusland. Omdat we de steun hebben van de componist zelf zal de uitvoering in Moskou in 2018 zijn in de concertzaal van de Christus Verlosserkathedraal in Moskou, de grootste Russisch Orthodoxe Kathedraal ter wereld. Elk van de drie koren zal rond de veertig tot vijftig zangers meenemen.
Daarom gaat Soglasije op korte termijn 20 zangers en zangeressen werven. In 2019 gaan we de Mattheus Passion in Nederland uitvoeren. Daarvoor zal zeker één van beide Russische koren overkomen uit Moskou. Mocht dat tot één Russisch koor beperkt blijven dan zoeken we daar nog een Nederlands koor bij. En nog een orkest. Voor beide zijn gesprekken gaande.’

En in de tussentijd blijft Kamerkoor Soglasije in concerten het succesvolle reguliere repertoire zingen?

‘Ja, waarbij we regelmatig ook passende liederen uit de Mattheus Passion zullen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het bekende Tebe Poem, maar dan in de compositie van Hilarion. Het reguliere programma zingen we niet alleen in Nederland. Mei 2017 hebben we dit meerdere malen uitgevoerd tijdens een concertreis naar Wenen. Ook tijdens de Mattheus Passion concertreis in 2018 zullen we dit ten gehore brengen in Moskou, Ivanovo en misschien in Sint Petersburg.’

Als zangers en zangeressen geïnteresseerd zijn, kunnen zij zich dan melden?

‘De contactgegevens staan hierna op deze pagina. De komende maanden zullen we ook een aantal open repetities houden in de randstad. Mensen zijn welkom om daar te luisteren en misschien ook actief mee te zingen.’

Back To Top