skip to Main Content

Eind 2015 is Soglasije enthousiast gestart met het instuderen van een inspirerend programma van liturgische gezangen en profane liederen.  De zangers kwamen voor het grootste gedeelte uit andere Byzantijnse koren.  Een aantal van hen komt uit de Slavische Regio (Rusland, Slowakije, Wit-Rusland)
Dit programma mochten we in september 2016 uitvoeren tijdens onze reis naar Moskou en de steden van de Gouden Ring. Verrassend voor ons was dat zowel het publiek, als deskundigen  zo enthousiast reageerden op onze optredens.
In 2017 waren we uitgenodigd voor een festival: Stadt der Chöre in Wenen. Daar hebben we diverse concerten gegeven samen met andere koren. Ook hier mochten we veel complimenten ontvangen over ons koor en het repertoire.
We hebben in april 2018 in Moskou samen met drie gerenommeerde koren en orkest o.l.v. Valerij Poljanskij de Matheus Passion van metropoliet Hilarion (Alfeyev), met medewerking van de componist het majestueuze werk uitgevoerd in de Crocus City Hall uitgevoerd.
We hebben daarnaast nog vier concerten in Moskou gegeven met ons vernieuwde reguliere programma. Over deze reis kunt u hier meer lezen

Zingen bij Soglasije is en blijft enerverend en inspirerend.
We starten in januari weer met het instuderen van een nieuwe programma.

We zijn trots op wat we hebben gedaan en beleefd maar kijken en werken ook vooruit.  In 2019 staat een concertreis gepland naar Sint Petersburg waar we minstens 4 concerten zullen geven en veel gelegenheid hebben deze mooie stad te bezichtigen

Repetitielocatie

We zijn gelukkig  met onze sfeervolle repetitie locatie in Zaandam, Papenpad 13, waar we op maandagavond repeteren van 19.15 uur tot 22.15.

Let op! Parkeren aan de andere kant van de Papenpadsloot:  Laanplein, Wagenschotpad of Bouwmanspad en via het bruggetje naar het Papenpad lopen.

De kerk is in 1695 gebouwd als schuilkerk voor de Oudkatholieke Kerk, toen katholieke kerken nog niet als kerk herkenbaar mochten zijn. Van buiten lijkt het dan ook op een schuur. Door de bouw van deze kerk destijds werd het Jacob Dirkxpad in de volksmond omgedoopt tot Papenpad. Later werd dit officieel ook zo genoemd.

Back To Top