skip to Main Content

Eind 2015 is Soglasije enthousiast gestart met het instuderen van een inspirerend programma van liturgische gezangen en profane liederen.  De zangers kwamen voor het grootste gedeelte uit andere Byzantijnse koren.  Een aantal van hen komt uit de Slavische Regio (Rusland, Slowakije, Wit-Rusland)
Dit programma mochten we in september 2016 uitvoeren tijdens onze reis naar Moskou en de steden van de Gouden Ring. Verrassend voor ons was dat zowel het publiek, als deskundigen  zo enthousiast reageerden op onze optredens.
In 2017 waren we uitgenodigd voor een festival: Stadt der Chöre in Wenen. Daar hebben we diverse concerten gegeven samen met andere koren. Ook hier mochten we veel complimenten ontvangen over ons koor en het repertoire.
We hebben in april 2018 in Moskou samen met drie gerenommeerde koren en orkest o.l.v. Valerij Poljanskij de Matheus Passion van metropoliet Hilarion (Alfeyev), met medewerking van de componist het majestueuze werk uitgevoerd in de Crocus City Hall uitgevoerd.
We hebben daarnaast nog vier concerten in Moskou gegeven met ons vernieuwde reguliere programma. Over deze reis kunt u hier meer lezen

Zingen bij Soglasije is en blijft enerverend en inspirerend.
We starten in januari weer met het instuderen van een nieuwe programma.

We zijn trots op wat we hebben gedaan en beleefd maar kijken en werken ook vooruit.  In 2019 staat een concertreis gepland naar Sint Petersburg waar we minstens 4 concerten zullen geven en veel gelegenheid hebben deze mooie stad te bezichtigen

Kinderkoor Soglasije

Een regionaal festival van schoolkoren “Singing School” werd gehouden op de Ivanovo Muziekschool. Interdom Koor “Soglasije” werd de winnaar van de competitie

In het najaar van 2016 was Kamerkoor Soglasije op concerttournee in Rusland. Eén van de concerten gaven wij in het kindertehuis Interdom in Ivanavo. Interdom is en thuis voor ruim 800 weeskinderen, kinderen in moeilijke thuissituaties en kinderen uit oorlogsgebieden. Interdom zet zich in voor goede basiszorg, scholing en brede ontwikkeling met het oog op een zelfstandige toekomst voor deze kinderen.  Het beoefenen van muziek wordt daarbij gezien als één van de mogelijkheden voor de kinderen om zich creatief  te uiten en te ontplooien.
Een regionaal festival van schoolkoren “Singing School” werd gehouden op de Ivanovo Muziekschool.  Interdom Koor Soglasije won de tweede prijs op 14 april op het concours van kinderkoren in Ivanovo
zie : https://cloud.mail.ru/stock/icZ6y6Htax9yqYpgLGTj1pnX>  

Dirigent van het Groot Kinderkoor : Yevgeni Bobrov

 

Back To Top