skip to Main Content

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Soglasije.nl (hierna Soglasije genoemd) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons, het bestellen van een ticket en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact of bestel formulier op de website verstrekt.

Soglasije kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM SOGLASIJE GEGEVENS NODIG HEEFT

Soglasije verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of om de door u aangevraagde goederen toe te sturen.

Daarnaast kan Soglasije uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst over het toesturen van informatie over projecten en concerten tot opzegging uwerzijds. Voor het maken van een account op de tickets pagina wordt uw naam en e-mailadres bewaard tot opzegging uwerzijds.

HOE LANG SOGLASIJE GEGEVENS BEWAART

Soglasije bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Soglasije verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De website van Soglasije bevat cookies.

Op de website van Soglasije worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het
IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Soglasije.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@soglasije.nl .

Soglasije zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Soglasije neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Soglasije maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

VRAGEN OF KLACHTEN

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Soglasije verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Soglasije via secretariaat@soglasije.nl.
Een eventuele klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Soglasije kunt u ook altijd kwijt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De website van Soglasije (Stichting Soglasije.nl) is als volgt te bereiken:

Postadres  Secretariaat: Koperslagerlaan 9, 3828 DP Hoogland.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65555155
Telefoon: 0031(0)650505753
E-mailadres: secretariaat@soglasije.nl

Back To Top