skip to Main Content
Trip Naar Moskou Staat Gepland!

Trip naar Moskou staat gepland!

Concertreis in april 2018

Eind maart/begin april 2018 staat een trip naar Moskou gepland met o.a. op 3 april de uitvoering van de Mattheus Passion van Hilarion (Alfeyev) in de Congreszaal van de Christus Verlosserkathedraal samen met het Synodaal Koor, het Academisch koor van de Universiteit van Moskou en een begeleidingsorkest.
Tijdens deze reis zullen ook 2 concerten in en om Moskou worden gegeven met het reguliere programma van Soglasije. Er staat o.a. al een gezamenlijk concert gepland met het Universiteits Mannenkoor.
Naast de concerten zal er tijd genoeg zijn om Moskou  te ervaren.

Vorige concertreizen:

In mei 2107 was Soglasije uitgenodigd voor deelname aan het korenfestival in Wenen “Wien, Stadt der Chöre”. Onze reis in september 2016 naar Moskou en steden van de Gouden ring met deelname aan twee diensten en 6 concerten mogen we zeer succesvol noemen. Een geïllustreerd verslag kunt u door hier te klikken lezen.

Back To Top